Op 6 mei 2022 heeft Staatssecretaris van Rij heeft antwoorden op Kamervragen over het BNC-fiche Tegengaan misbruik Doorstroomvennootschappen naar de Tweede Kamer gestuurd. Naast vragen over de budgettaire consequenties hebben verscheidene politieke partijen zoals te verwachten was vragen gesteld over de substance vereisten zoals neergelegd in de Richtlijn.

Zo vragen de leden van de D66-fractie waarom is gekozen voor een grens van vijf voltijd werknemers. Deze leden vragen tevens of dit niet een te lage grens is voor doorstroomvennootschappen waar miljoenen doorheen kunnen stromen, waardoor het in dienst nemen van vijf werknemers niet als een zware eis wordt ervaren. De leden van de D66-fractie vragen of het niet logischer is om de werknemerseis te koppelen aan de hoogte van de doorstroombedragen of de winst.

 

Ook vragen de leden van de D66-fractie hoe wordt getoetst of er sprake is van bedrijfseconomische operationele activiteiten om zekerheid vooraf te kunnen afgeven. Hoe wordt dit getoetst bij de toepassing van andere regels waarbij bedrijfseconomische aanwezigheid (‘substance’) van belang is?

 

De leden van de CDA-fractie zijn allereerst benieuwd hoe de substance-criteria in het richtlijnvoorstel zijn vastgesteld en hoe dit zich verhoudt tot de Nederlandse beoordeling van substance onder de economische nexus-benadering.

 

De leden van de PvdA-fractie vragen of het kabinet voornemens is om op Europees niveau in plaats van gerichte substance-eisen in te zetten op een algemene antimisbruikbepaling/PPT? Zo nee, waarom niet?

 

De leden van de SP-fractie vragen hoe verhouden de substance-eisen in het voorstel zich verhouden tot de Nederlandse substance-eisen? Ook vragen zij de staatssecretaris of de overeenkomsten en de verschillen kunnen worden weergegeven?

 

De volledige tekst van de antwoorden op Kamervragen over het BNC-fiche “Tegengaan misbruik Doorstroomvennootschappen” zoals de staatssecretaris deze op 6 mei naar de Tweede Kamer heeft gestuurd kunt u hier downloaden.

 

 

Copyright – internationaltaxplaza.info

 

 

Are you looking for a highly motivated new member for your tax team and are you interested in supporting International Tax Plaza? Then place your Job Ad on International Tax Plaza!

 

and

 

Follow International Tax Plaza on Twitter (@IntTaxPlaza)


 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
INTERESTING ARTICLES