Op 15 januari 2024 heeft de Inland Revenue Authority of Singapore (De Singaporese belastingdienst) een persbericht gepubliceerd waarin zij aankondigt dat op 12 januari 2024 de bevoegde autoriteiten van Nederland en Singapore een overeenkomst hebben ondertekend om de wijze van toepassing van de arbitrageprocedure zoals bepaald in Onderdeel VI (Arbitrage) van het MLI (het Multilaterale Instrument) vast te stellen.

De arbitragebepalingen bieden belastingbetalers de mogelijkheid om kwesties die voortkomen uit een Onderlinge Overlegprocedure en die na een periode van twee jaar onopgelost zijn gebleven, ter beslechting aan een arbitragepanel voor te leggen.

In de overeenkomst zoals de bevoegde autoriteiten van beide landendie op 12 januari 2024 hebben gesloten worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 1. Verzoek om de zaak aan arbitrage te onderwerpen;
 2. Minimale informatie die nodig is om de zaak inhoudelijk te kunnen onderzoeken;
 3. Benoeming van arbiters;
 4. Arbitrage proces;
 5. Verstrekking van informatie en vertrouwelijkheid;
 6. Operationele procedures;
 7. Kosten;
 8. Verzuim de uitspraak binnen de vereiste termijn mede te delen;
 9. Definitieve uitspraak;
 10. Tenuitvoerlegging van de arbitrale uitspraak;
 11. Het van toepassing worden van Deel VI van het de MLI; en
 12. Voorbehouden met betrekking tot de reikwijdte van de zaken die in aanmerking komen voor arbitrage krachtens de bepalingen van Onderdeel VI van het Verdrag

De volledige (Engelstalige versie van de) tekst van de overeenkomst is hier te vinden op de website van de Singaporese belastingdienst als Annex B bij het belastingverdrag zoals afgesloten tussen Nederland en Singapore. (De tekst begint op pagina 44).

 

 

Copyright – internationaltaxplaza.info

 

 

Follow International Tax Plaza on Twitter (@IntTaxPlaza)

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
INTERESTING ARTICLES