On June 29, 2023 on the website of the Court of Justice of the European Union (CJEU) the judgment of the CJEU in Case C-232/22, Cabot Plastics Belgium SA versus État belge, ECLI:EU:C:2023:530, was published.

On June 29, 2023 on the website of the Court of Justice of the European Union (CJEU) the judgment of the CJEU in Case C-108/22, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej versus C. sp. z o.o., in liquidation, ECLI:EU:C:2023:522, was published.

Op 29 juni 2023 heeft Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) mede namens de minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) een brief met de uitkomsten van het vervolgonderzoek naar de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen aan de Tweede Kamer gestuurd. Naar aanleiding van het vervolgonderzoek stelt het kabinet 8 concrete stappen voor.

Op 29 juni 2023 is in de Staatscourant het Besluit heffing omzetbelasting bij leasing van 28 juni 2023 gepubliceerd. Dit Besluit zal in werking treden op 1 juli 2023.

Op 28 juni 2023 is in de Staatscourant het voor fiscalisten die zich bezighouden met internationale structuren zeer interessante Besluit toepassing voorschriften internationaal belastingrecht in de winstsfeer van 16 juni 2023 gepubliceerd. Het besluit betreft de uitleg van de staatssecretaris van bepalingen ter voorkoming van dubbele belasting en dubbele niet-heffing in situaties die bij de belastingheffing in de winstsfeer in de uitvoeringspraktijk zijn voorgelegd. Het gaat daarbij om de toepassing van de door Nederland gesloten belastingverdragen, de in relatie met de andere landen van het Koninkrijk geldende regelingen ter voorkoming van dubbele belasting, en relevante bepalingen die zijn opgenomen in de Nederlandse regelgeving waaronder het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.

On June 22, 2023 on the website of the Court of Justice of the European Union (CJEU) the judgment of the CJEU in the Joined Cases C-258/22, H Lebensversicherung, ECLI:EU:C:2023:506, was published.

Op 22 juni 2023 is het stadpunt van de Kennisgroep IBR Vpb & winst gepubliceerd (KG:040:2023:2). In dit standpunt heeft de kennisgroep de vraag beantwoord wat het voor de toepassing van artikel 36, tweede lid, onderdeel b, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 betekent als de belastingplichtige een gebroken boekjaar hanteert en tijdens dat boekjaar het tarief van de vennootschapsbelasting wijzigt.

In ons artikel van 19 juni 2022 bespraken we de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland in zaaknummer: AWB - 21 _ 940, ECLI:NL:RBNHO:2022:4269, waarin de rechtbank besliste dat de beperking van de verliescompensatie zoals neergelegd in artikel 20a van de Wet vennootschapsbelasting 1969 niet van toepassing is op latente verliezen. Op 21 juni 2023 is op de website van De Rechtspraak de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep (zaaknummer: 22/00429, ECLI:NL:GHAMS:2023:1382) gepubliceerd. In tegenstelling tot de rechtbank heeft het Hof beslist dat de beperking van de verliescompensatie zoals neergelegd in artikel 20a van de Wet vennootschapsbelasting 1969 wel van toepassing is op latente verliezen.

On June 19, 2023 the European Commission released a Proposal for a Council Directive on Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes for feedback. The feedback period runs from June 19, 2023 until August 14, 2023 (Midnight Brussels time).

First of all it should be noted that, if finally adopted, the Council Directive will only apply to the following 2 sources of income:

On August 9, 2021 in an article that was only available in the Dutch language we discussed the opinion of Advocate General (AG) Wattel regarding the underlying case. In its judgment of June 16, 2023 the Dutch Supreme Court, ECLI:NL:HR:2023:922, has confirmed the opinion of the AG. In the underlying case the Dutch Supreme Court has ruled that it is contrary to sound business principles (goed koopmansgebruik) to charge an unrealized currency exchange loss incurred on the obligation to pay a remainder of the purchase price of a business asset to the P&L on balance sheet date. Instead this result must be added to the cost price of the business asset and then depreciated over the useful life of the asset.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
INTERESTING ARTICLES