Wat een verschil! Daar waar ‘het versterken van het vestigingsklimaat door lagere belastingen’ een vies “woord” schijnt te zijn geworden voor Nederlandse politici, ligt dat in Oostenrijk getuige een persbericht van het Oostenrijks Ministerie van Financiën van 29 december 2023 duidelijk anders.

Op 29 december 2023 is in de Staatscourant het Besluit correctie 30%-regeling van de staatssecretaris van 21december 2023 gepubliceerd. Dit besluit bevat regels voor toepassing van de 30%-regeling in de aangifte loonheffingen over verstreken loontijdvakken.

On December 22, 2023 the Dutch Supreme Court passed judgment in a very interesting case (ECLI:NL:HR:2023:1793). In the underlying case the Dutch Supreme Court answers the question when costs qualify as non-deductible costs incurred regarding the acquisition or alienation of a participation as referred to in Article 13, Paragraph 1 of the Dutch corporate income tax (DCIT) Act. In our view this judgment is a must read for every tax expert that is involved in structures that involve a Dutch holding entity. In its judgment the Dutch Supreme Court ruled that in the underlying case the farewell bonuses that were paid to employees of participations that were sold by the taxpayer do not qualify as non-deductible costs that were incurred regarding the alienation of a participation as referred to in Article 13, paragraph 1 of the Corporate Tax Act 1969.

Op 22 december 2023 heeft de Hoge Raad een hele interessante en belangrijke uitspraak gedaan over de vraag wanneer kosten kwalificeren als niet-aftrekbare kosten ter zake van de vervreemding van een deelneming zoals bedoeld in artikel 13, lid 1 van de wet op de Wet vennootschapsbelasting 1969 (ECLI:NL:HR:2023:1793). Deze uitspraak is wat ons betreft een echte must read. In zijn uitspraak komt de Hoge Raad tot de conclusie dat in de onderhavige casus de afscheidsbonussen aan werknemers van een verkochte deelneming niet kwalificeren als niet-aftrekbare kosten ter zake van verkoop van een deelneming zoals bedoeld in artikel 13, lid 1 van de wet op de Wet vennootschapsbelasting 1969.

For a while there were rumors that Switzerland might be postponing the introduction of a minimum tax for large multinational groups until January 1, 2025. However in order to prevent erosion of the Swiss tax base in favor of other countries, during its meeting on 22 December 2023, the Swiss Federal Council decided to begin levying the supplementary tax in Switzerland from January 1, 2024.

In the Official Journal of the European Union of December 18, 2023 a request for a preliminary ruling that was lodged by Austrian Oberster Gerichtshof on October 10, 2023 was published. In the underlying case rhtb: projekt gmbh is the applicant and Parkring 14-16 Immobilienverwertung GmbH is the defendant (Case C-622/23).

On December 18, 2023, only 14 days before the global minimum tax will enter into force in several jurisdictions, the OECD released further technical guidance to assist governments with implementation of the global minimum tax under Pillar Two.

On December 14, 2023 on the website of the Court of Justice of the European Union (CJEU) the judgment of the CJEU in Case C‑457/21 P, the European Commission versus the Grand Duchy of Luxembourg, Amazon.com Inc and Amazon EU Sàrl with Ireland as intervener at first instance, ECLI:EU:C:2023:985, was published.

Op 8 december 2023 is op de website van De Rechtspraak een uitspraak van Rechtbank Oost-Brabant van diezelfde datum gepubliceerd. In de onderhavige zaak heeft de Rechtbank beslist om 4 prejudiciële vragen over naheffingsaanslagen parkeerbelasting, en dan in het bijzonder de kosten naheffing die onderdeel uitmaken van zo’n naheffingsaanslag parkeerbelasting, voor te leggen aan de Hoge Raad.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
INTERESTING ARTICLES