Op 10 januari 2022 heeft het Nederlandse Ministerie van Financiën het introductiedossier om de nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Financiën gepubliceerd op haar website. Dit dossier bevat onder meer het inwerkprogramma voor de bewindspersoon, uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie.

Dit introductiedossier is opgedeeld in 2 delen.

 

Organisatie

Deel 1 (Organisatie) is 43 pagina’s groot en geeft uitleg over de identiteit en werkwijze van het ministerie van Financiën, de diverse beleidsterreinen, overleggremia en organisatieonderdelen van het ministerie van Financiën.

 

Click hier om Deel 1: Organisatie van het introductiedossier te downloaden.

 

Beleidsonderwerpen

Deel 2 (Beleidsonderwerpen) is met 416 pagina’s aanzienlijk langer. In dit tweede deel wordt aan de hand van diverse fiches inzicht gegeven in de belangrijkste actuele en lopende vraagstukken waaraan de diverse organisatieonderdelen werken. Vooral dit tweede deel van het introductiedossier laat een zeer interessant glimp van de keuken zien.

 

De fiches zijn gerangschikt per directoraat-generaal (DG).

 

De indelingen van de fiches is steeds hetzelfde. Bovenaan het fiche staat de titel. Daarbij heeft elk fiche een categorie gekregen. Dit onderscheid is gemaakt op basis van de (politieke) urgentie. Er zijn vier categorieën:

   ‘actueel’ (gaat binnen eerste twee maanden na aantreden spelen en de verwachte politieke relevantie is groot);

   ‘lopend’ (speelt al maar verwachte politieke relevantie is niet groot);

   ‘niet direct actueel’ (verwachte politieke relevantie is groot maar speelt niet binnen eerste twee maanden na aantreden)

   ‘procesbeschrijving’ (uitleg over een belangrijk periodiek terugkerend (beleids)proces waar FIN bij betrokken is).

 

Elk fiche bestaat uit vijf delen. Als eerste wordt aangegeven welke DG’s en directies betrokken zijn. Vervolgens vindt u bij ‘omschrijving inhoud’ een korte, feitelijke beschrijving van het dossier of onderwerp. Daarna wordt ingegaan op het ‘krachtenveld’. Dat wil zeggen dat relevante betrokken partijen in kaart worden gebracht. Daarbij wordt ook ingegaan op eventuele aandacht voor het onderwerp vanuit media en politiek. Onder het volgende blokje ‘behandeling’ vindt u de status van het dossier. Tot slot vindt u in het laatste blokje ‘ambtelijke beleidsopvattingen’ een aantal overwegingen en enkele aandachtspunten bij het betreffende onderwerp, voor zover van toepassing en relevant.

 

Dit tweede deel is ingedeeld op de volgende 8 hoofdonderwerpen:

1.  GENERALE THESAURIE;

2.  DIRECTORAAT-GENERAAL RIJKSBEGROTING;

3.  SECRETARIS-GENERAAL CLUSTER;

4.  DIRECTORAAT-GENERAAL FISCALE ZAKEN;

5.  DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGDIENST;

6.  DIRECTORAAT-GENERAAL TOESLAGEN;

7.  PROGRAMMA DIRECTORAAT-GENERAAL TOESLAGEN (“Toeslagenaffaire”);

8.  DIRECTORAAT-GENERAAL DOUANE;

9.  INSPECTIE BELASTINGEN, TOESLAGEN EN DOUANE.

 

Click hier om Deel 2: Beleidsonderwerpen van het introductiedossier te downloaden

 

 

Copyright – internationaltaxplaza.info

 

 

Follow International Tax Plaza on Twitter (@IntTaxPlaza)

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
INTERESTING ARTICLES