On April 27, 2023 on the website of the Court of Justice of the European Union (CJEU) the judgment of the CJEU in Case C-537/20, L Fund versus Finanzamt D (in the presence of: Bundesministerium der Finanzen), ECLI:EU:C:2023:339, was published.

Op 26 april 2023 heeft het Ministerie van Financiën een persbericht uitgegeven waarin het ministerie stelt dat er 4 opties op tafel liggen om de huidige bepalingen van box 3, zoals die luiden na inwerkingtreding van de Overbruggingswet box 3, te verfijnen.

On April 25, 2023 The Council of the European Union adopted five laws that will enable the EU to cut greenhouse gas emissions within the main sectors of the economy, while making sure that the most vulnerable citizens and micro-enterprises, as well as the sectors exposed to carbon leakage, are effectively supported in the climate transition.

On April 21, 2023 the Dutch Secretary of State for Finances sent a letter to the House of Commons in which he replies to several motions that were adopted by the House of Commons with respect to the introduction of a broader windfall tax/solidarity contribution and an extra bracket in the Dutch corporate income tax (DCIT).

The Swiss Federal Council and the Swiss Parliament want to implement the OECD/G20 reform on minimum taxation for large multinational enterprises (Pillar Two). On June 18, 2023 the Swiss electorate will vote on the requisite constitutional amendment. At a press conference that took place on April 24, 2023, the Swiss Federal Councillor Karin Keller-Sutter presented arguments in favour of accepting the proposal.

Op 20 en 21 april 2021 zijn er op rechtspraak.nl 3 zeer interessante conclusies van Advocaat-Generaal Wattel gepubliceerd. Alle drie de zaken gaan over de toepassing van de Schumackerdoctrine versus de inkomensbreukbenadering zoals neergelegd in C-283/15, X. (Spaanse voetbalmakelaar). De AG heeft in een gezamenlijke bijlage bij deze 3 zaken een uitgebreide juridische analyse gemaakt. De AG geeft de Hoge Raad in overweging prejudiciële vragen aan het HvJ voor te leggen.

On April 20, 2023 on the website of the Court of Justice of the European Union (CJEU) the judgment of the CJEU in Case C-282/22, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej versus P. in W., ECLI:EU:C:2023:312, was published.

On April 19, 2023 the European Commission released a press release in which it announced that it referred Belgium to the Court of Justice of the European Union (Hereafter: the CJEU) for failing to correctly transpose the controlled foreign company (CFC) regulations as laid down the Anti-Tax Avoidance Directive (ATD) (Directive (EU) 2016/1164).

Op 18 april 2023 is op de webpagina van de kennisgroepen van de belastingdienst een badge nieuwe standpunten 8 kennisgroepen gepubliceerd. In dit artikel behandelen we paar van deze interessante standpunten. Het betreft standpunten over de herstelmogelijkheid van het achterwege blijven van een houdsterverliesbeschikking, over de toepassing Regeling functionele valuta op een niet door de ECB gepubliceerde geldeenheid, over de beleggingskwalificatie herontwikkeling onroerende zaken bestemd voor verhuur aan derden, over de ketenzorg; gedeeltelijke vergoeding door derden en over de overgang onder algemene titel als gevolg van juridische fusie.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
INTERESTING ARTICLES